Förtroendevalda

Mandatperioden för valbara poster står (inom parantes) efter namnen. Vissa personer har fått fyllnadsval och inte suttit hela mandatperioden. Står ingen parates efter namnen så väljer styrelsen de posterna i konstituering.

Senast uppdaterad: 2019-03-07

Uppdrag Namn
Ordförande Christer Johansson (18-20)
Vice ordförande Johan Viklund
Kassör Jim Svensk Larm (17-19)
Vice kassör Bosse Ohlsson
Sekreterare Jim Svensk Larm
Vice Sekreterare Fredrik Kiffer Goude
Studieorganisatör Andreas Eldsand (17-19)
Styrelseledamot Christer Johansson
Styrelseledamot Fredrik Kiffer Goude (17-19)
Styrelseledamot Jim Svensk Larm
Styrelseledamot Bo Ohlsson (17-19)
Styrelseledamot Johan Viklund (18-20)
Styrelseledamot Bo Sigvardsson (18-20)
Styrelseledamot Andreas Eldsand
Styrelseledamot Vakant (18-20)
Styrelseledamot Vakant (17-19)
Styrelesersättare Stefan Persson (18-19)
Styrelesersättare Krstina Wikberg-Åkman (18-19)
Styrelesersättare Vakant (18-19)
Förhandlingskommittén Johan Viklund
Förhandlingskommittén Christer Johansson
Statistikförare Christer Johansson
Ansvarig i Entreprenörsfrågor Fredrik Kiffer Goude (18-20)
BVA ansvarig Bo Sigvardsson
Förbundsmötesrepresentant Christer Johansson (18-19)
Förste ersättare Johan Viklund (18-19)
Andre ersättare Ove Lönnqvist (18-19)
Tredje ersättare Jim Svensk Larm (18-19)
Föredragande revisor Per Dynemar
Revisor Pär Dynemar (18-20)
Revisor Vakant (17-19)
Revisor Karl-Erik Engström (17-19)
Revisorersättare Vakant (18-20)
Revisorersättare HansErik Dahlqvist (18-20)
Revisorersättare Anna Frid (17-19)
Samordnande huvudskyddsombud Ove Lönnqvist (17-19)
Ungdomsansvarig Freddie Nurmi
Politiskt ansvarig Jim Svensk Larm (18-23)
Kulturansvarig Johan Ek (18-20)
Ersättare Kulturansvarig Vakant (17-19)
Jämställdhetsansvarig Fredrik Kiffer Goude
Studiekommittéledamot Vakant (18-20)
Studiekommittéledamot Jim Svensk Larm (18-20)
Studiekommittéledamot Andreas Eldsand
Studiekommittéledamot Johanna Tano (17-19)
Studiekommittéledamot Vakant (17-19)
Referensgruppsordförande Johan Viklund
Referensgruppsledamot Bo Ohlsson
MBR-K Holmen Johan Viklund
MBR-K ersättare Holmen Bo Ohlsson
Koncernstyrelseersättare Christer Johansson
EWC  ledamot Christer Johansson
EWC ersättare Johan Viklund
Försäkringsansvarig Ove Lönnqvist (18-19)
Försäkringsinformatörer Andreas Eldsand (18-21)
Försäkringsinformatörer Bo Ohlsson (16-19)
Försäkringsinformatörer Jim Svensk Larm (18-21)
Försäkringsinformatörer Stefan Persson (17-20)
Försäkringsinformatörer Ove Lönnqvist (17-20)
Försäkringsinformatörer Lars Ekengren (16-19)
MBL-ansvarig Cellulosa Andreas Eldsand (18-20)
Vice MBL-ansvarig Cellulosa Patrik Nordqvist (17-19)
2:a Vice MBL-ansvarig Cellulosa Vakant (18-20)
Huvudskyddsombud Cellulosa Andreas Eldsand (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Lars Ekengren (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Lina Sundin (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Peter Forss (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Andreas Bylund (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Johan Ljusberg (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Patrik Nordqvist (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Sara Nyman (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Sandra Söderström (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Andreas Pettersson (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Andreas Eldsand (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Gunnar Halvarsson (17-20)
MBL-ansvarig Kartong Bo Sigvardsson (18-20)
Vice MBL-ansvarig  Kartong Johan Frank (17-19)
2:a Vice MBL-ansvarig Kartong Per-Åke Bylund (18-20)
Huvudskyddsombud Kartong Stefan Persson (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Bo Sigvardsson (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Bengt-Åke Edin (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Helene Larsson (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Marie Ljusberg (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Per-Åke Bylund (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Fredrik Johansson (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Mats Dolk (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Johan Frank (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Robin Jonsson (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Johanna Nilsson (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Christer Jonsson (17-20)
MBL-ansvarig Underhåll Fredrik Kiffer Goude (18-20)
Vice MBL-ansvarig Underhåll Jan Nielsen (17-19)
2:a Vice MBL-ansvarig Underhåll Vakant (18-20)
Huvudskyddsombud Underhåll Vakant
Skyddsombud Underhåll Ove Lönnqvist (17-20)
Skyddsombud Underhåll Kent Söderberg (17-20)
Skyddsombud Underhåll Roger Magnusson (17-20)
Skyddsombud Underhåll Jan Nielsen (17-20)
Skyddsombud Underhåll Johny Olsson (17-20)
Skyddsombud Underhåll Ola Altskog (17-20)
Skyddsombud Underhåll Fredrik Kiffer Goude (17-20)
Skyddsombud Underhåll David Grund (17-20)
MBL-ansvarig Förädling  & Leverans Bo Ohlsson (18-20)
Vice MBL-ansvarig Förädling & Leverans Sven-Ove Jonsson (17-19)
2:a Vice MBL-ansvarig Förädling & Leverans Vakant (18-20)
Huvudskyddsombud Förädling & Leverans Stefan Persson (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Håkan Jonsson (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Malin Åkerlund (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Johanna Tano (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Karl-Gunnar Eriksson (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Lars Olsson (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Michael Johansson (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Elisabeth Mattsson (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Karl-Eric Engström (17-20)
Tryggerska fonden Ove Lönnqvist (15-19)
Gunnar Sundblads fond Christer Johansson (15-19)
Personalstiftelsen Ledamot Christer Johansson (15-19)
Personalstiftelsen Ersättare Ove Lönnqvist (15-19)
Sociala fonden Ordinarie Christer Johansson (15-19)
Sociala fonden Ordinarie Ove Lönnqvist (15-19)
Sociala fonden Ersättare Jim Svensk Larm (15-19)
Sociala fonden Ersättare Bo Ohlsson (15-19)
Fanbärare Ove Lönnqvist (17-20)
Fanbärare Stig Jacobsson (17-20)
Sammankallande valberedning Per Edh (17-19)
Valberedning Pär Söderström (18-20)
Valberedning Per Edh (17-19)
Valberedning Vakant (17-19)
Ombud Arbetarekommunen repskap Johan Viklund (18-22)
Ersättare arbetarekommunen repskap Ove Lönnqvist (18-22)
Centrala Förslagskommitén Stefan Persson (17-19)
Förslagskommitén Cellulosa Hans Ärelmar (16-19)
Förslagskommitén Cellulosa Roy Enros (16-19)
Förslagskommitén Cellulosa Olof Kihlström (16-19)
Förslagskommitén Cellulosa Torsten Holm (16-19)
Förslagskommitén KM Per-Åke Bylund (16-19)
Förslagskommitén KM Christer Jonsson (16-19)
Förslagskommitén F&L Michael Johansson (16-19)
Förslagskommitén F&L Christer Johansson (16-19)
Förslagskommitén UH-mek Carl-Eric Eriksson (16-19)
Förslagskommitén UH-mek Ola ALtskog (16-19)
Förslagskommitén UH-mek Vakant
Förslagskommitén El/Instr Jan Nielsen (16-19)
Förslagskommitén El/Instr Vakant
Förslagskommitén El/Instr Vakant