Förtroendevalda

Mandatperioden för valbara poster står (inom parantes) efter namnen. Vissa personer har fått fyllnadsval och inte suttit hela mandatperioden. Står ingen parates efter namnen så väljer styrelsen de posterna i konstituering.

Senast uppdaterad: 2019-03-07

Uppdrag Namn
Ordförande Christer Johansson (18-20)
Vice ordförande Johan Viklund
Kassör  Sara Nyman (19-21)
Vice kassör Bosse Ohlsson
Sekreterare  
Vice Sekreterare Fredrik Kiffer Goude
Studieorganisatör Andreas Eldsand (19-21)
Styrelseledamot Christer Johansson
Styrelseledamot Fredrik Kiffer Goude (19-21)
Styrelseledamot  
Styrelseledamot Bo Ohlsson (19-21)
Styrelseledamot Johan Viklund (18-20)
Styrelseledamot Bo Sigvardsson (18-20)
Styrelseledamot Andreas Eldsand
Styrelseledamot Vakant (18-20)
Styrelseledamot Vakant (17-19)
Styrelesersättare Stefan Persson (19-20)
Styrelesersättare Anna Frid ( 19-20)
Styrelesersättare  
Förhandlingskommittén Johan Viklund
Förhandlingskommittén Christer Johansson
Statistikförare Christer Johansson
Ansvarig i Entreprenörsfrågor Fredrik Kiffer Goude (18-20)
BVA ansvarig Bo Sigvardsson
Förbundsmötesrepresentant Christer Johansson (19-20)
Förste ersättare Ove Lönnqvist (19-20)
Andre ersättare  vakant(19-20)
Tredje ersättare Bo Ohlsson (19-20)
Föredragande revisor Per Dynemar
Revisor Pär Dynemar (18-20)
Revisor Kina Vikberg-Åkman (19-21)
Revisor Karl-Erik Engström (19-21)
Revisorersättare Vakant (18-20)
Revisorersättare HansErik Dahlqvist (18-20)
Revisorersättare Vakant (19-20)
Samordnande huvudskyddsombud Ove Lönnqvist (19-21)
Ungdomsansvarig Freddie Nurmi (19-21)
Politiskt ansvarig Jim Svensk Larm (18-23)
Kulturansvarig Johan Ek (18-20)
Ersättare Kulturansvarig Vakant (19-21)
Facklig Trainee Patrik Nordqvist (
Jämställdhetsansvarig Fredrik Kiffer Goude
Studiekommittéledamot Sarah Nyman(18-20)
Studiekommittéledamot  vakant (18-20)
Studiekommittéledamot Andreas Eldsand
Studiekommittéledamot Freddie Nurmi (19-21)
Studiekommittéledamot Patrik Nordqvist (19-21)
Referensgruppsordförande Johan Viklund (19-20)
Referensgruppsledamot Bo Ohlsson
MBR-K Holmen Johan Viklund
MBR-K ersättare Holmen Bo Ohlsson
Koncernstyrelseersättare Christer Johansson
EWC  ledamot Christer Johansson
EWC ersättare Johan Viklund
Försäkringsansvarig Ove Lönnqvist (18-19)
Försäkringsinformatörer Andreas Eldsand (18-21)
Försäkringsinformatörer Bo Ohlsson (19-22)
Försäkringsinformatörer  vakant(18-21)
Försäkringsinformatörer Stefan Persson (17-20)
Försäkringsinformatörer Ove Lönnqvist (17-20)
Försäkringsinformatörer Lars Ekengren (19-22)
MBL-ansvarig Cellulosa Andreas Eldsand (18-20)
Vice MBL-ansvarig Cellulosa Gunnar Halvarsson (19-21)
2:a Vice MBL-ansvarig Cellulosa Lars Ekengren (19-20)
Huvudskyddsombud Cellulosa Andreas Eldsand (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Lars Ekengren (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Lina Sundin (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Peter Forss (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Andreas Bylund (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Johan Ljusberg (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Patrik Nordqvist (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Sara Nyman (17-20)
skyddsombud cellulosa  Ulrika Molander (19-20)
skyddsombud cellulosa  Hans Älemar (19-20)
Skyddsombud Cellulosa Sandra Söderström (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Andreas Pettersson (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Andreas Eldsand (17-20)
Skyddsombud Cellulosa Gunnar Halvarsson (17-20)
MBL-ansvarig Kartong Bo Sigvardsson (18-20)
Vice MBL-ansvarig  Kartong Johan Frank (17-19)
2:a Vice MBL-ansvarig Kartong Per-Åke Bylund (18-20)
Huvudskyddsombud Kartong Stefan Persson (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Bo Sigvardsson (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Bengt-Åke Edin (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Helene Larsson (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Marie Ljusberg (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Per-Åke Bylund (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Fredrik Johansson (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Mats Dolk (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Johan Frank (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Robin Jonsson (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Johanna Nilsson (17-20)
Skyddsombud Produktion Kartong Christer Jonsson (17-20)
MBL-ansvarig Underhåll Fredrik Kiffer Goude (18-20)
Vice MBL-ansvarig Underhåll Jan Nielsen (17-19)
2:a Vice MBL-ansvarig Underhåll Vakant (18-20)
Huvudskyddsombud Underhåll Vakant
Skyddsombud Underhåll Ove Lönnqvist (17-20)
Skyddsombud Underhåll Kent Söderberg (17-20)
Skyddsombud Underhåll Roger Magnusson (17-20)
Skyddsombud Underhåll Jan Nielsen (17-20)
Skyddsombud Underhåll Johny Olsson (17-20)
Skyddsombud Underhåll Ola Altskog (17-20)
Skyddsombud Underhåll Fredrik Kiffer Goude (17-20)
Skyddsombud Underhåll David Grund (17-20)
MBL-ansvarig Förädling  & Leverans Bo Ohlsson (18-20)
Vice MBL-ansvarig Förädling & Leverans Sven-Ove Jonsson (19-21)
2:a Vice MBL-ansvarig Förädling & Leverans Vakant (18-20)
Huvudskyddsombud Förädling & Leverans Stefan Persson (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Håkan Jonsson (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Malin Åkerlund (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Johanna Tano (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Karl-Gunnar Eriksson (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Lars Olsson (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Michael Johansson (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Elisabeth Mattsson (17-20)
Skyddsombud Förädling & Leverans Karl-Eric Engström (17-20)
Tryggerska fonden Ove Lönnqvist (19-21)
Gunnar Sundblads fond Christer Johansson (19-21)
Personalstiftelsen Ledamot  Ove lönnqvist (19-21
Personalstiftelsen Ersättare  Lina Sundin(19-21)
Sociala fonden Ordinarie  Bo Ohlsson (19-21)
Sociala fonden Ordinarie Ove Lönnqvist (19-21)
Sociala fonden Ersättare  Malin Åkerlund (19-21)
Sociala fonden Ersättare  Sara Nyman (19-21)
Fanbärare Ove Lönnqvist (17-20)
Fanbärare Stig Jacobsson (17-20)
Sammankallande valberedning Per Edh (19-21)
Valberedning Pär Söderström (18-20)
Valberedning Per Edh (19-21)
Valberedning Vakant (17-19)
Ombud Arbetarekommunen repskap Johan Viklund (18-22)
Ersättare arbetarekommunen repskap Ove Lönnqvist (18-22)
Centrala Förslagskommitén Stefan Persson (19-21)
Förslagskommitén Cellulosa Hans Ärelmar (19-21)
Förslagskommitén Cellulosa Roy Enros (19-21)
Förslagskommitén Cellulosa  
Förslagskommitén Cellulosa Torsten Holm (19-21)
Förslagskommitén KM Per-Åke Bylund (19-21)
Förslagskommitén KM Christer Jonsson (19-21)
Förslagskommitén F&L Michael Johansson (19-21)
Förslagskommitén F&L Christer Johansson (19-21)
Förslagskommitén UH-mek Carl-Eric Eriksson (19-21)
Förslagskommitén UH-mek Ola ALtskog (19-21)
Förslagskommitén UH-mek Vakant
Förslagskommitén El/Instr Jan Nielsen (19-21)
Förslagskommitén El/Instr Vakant
Förslagskommitén El/Instr Vakant