Förtroendevalda

Mandatperioden för valbara poster står (inom parantes) efter namnen. Vissa personer har fått fyllnadsval och inte suttit hela mandatperioden. Står ingen parates efter namnen så väljer styrelsen de posterna i konstituering.

Senast uppdaterad: 2020-09-10

Uppdrag Namn
Ordförande Christer Johansson (20-22)
Vice ordförande Johan Viklund (20-22)
Kassör Sara Nyman (19-21)
Vice kassör Bosse Ohlsson (19-21)
Sekreterare Johan Frank(20-22)
Vice Sekreterare Anna Frid (20-21
Studieorganisatör Andreas Eldsand (19-21)
Styrelseledamot Christer Johansson (20-22)
Styrelseledamot Fredrik Kiffer Goude (19-21)
Styrelseledamot Sara Nyman (19-21)
Styrelseledamot Bo Ohlsson (19-21)
Styrelseledamot Johan Viklund (20-22)
Styrelseledamot Johan Frank (20-22)
Styrelseledamot Andreas Eldsand (19-21)
Styrelseersättare Jan Nielsen (20-21)
Styrelesersättare Stefan Persson (20-21)
Styrelesersättare Anna Frid ( 20-21)
Förhandlingskommittén Johan Viklund
Förhandlingskommittén Christer Johansson
Statistikförare Christer Johansson
Ansvarig i Entreprenörsfrågor Stefan Persson (20-22)
BVA ansvarig  Johan Frank 20-
BVA ansvarig  Andreas Eldsand 20-
Förbundsmötesrepresentant Christer Johansson (20-21)
Förste ersättare Ove Lönnqvist (20-21)
Andre ersättare Andreas Eldsand(20-21)
Tredje ersättare Bo Ohlsson (20-21)
Föredragande revisor Per Dynemar
Revisor Pär Dynemar (20-22)
Revisor Kina Vikberg-Åkman (20-21)
Revisor Karl-Erik Engström (20-21)
Revisorersättare Anna Frid (20-21)
Revisorersättare Vakant
Revisorersättare Vakant 
Samordnande huvudskyddsombud Ove Lönnqvist (19-21)
Ungdomskommitte  sammankallande Freddie Nurmi (19-21)
Ungdomskommitte Ledamot Daniel Kagovera (20-21)
Ungdomskommitte Ledamot Sandra Söderström (20-21)
Politiskt ansvarig Jim Svensk Larm (18-23)
Kulturansvarig Sara Nyman (20-22)
Ersättare Kulturansvarig Christer Johansson (20-21)
Facklig Trainee Vakant
Jämställdhetsansvarig Sara Nyman ( 20-21 )
Studiekommittéledamot Sarah Nyman(19-21)
Studiekommittéledamot  Pär Dynemar (20-21)
Studiekommittéledamot Andreas Eldsand
Studiekommittéledamot Freddie Nurmi (19-21)
Studiekommittéledamot vakant
Referensgruppsordförande Johan Viklund (20-21)
Referensgruppsledamot Bo Ohlsson
MBR-K Holmen Johan Viklund
MBR-K ersättare Holmen Bo Ohlsson
Koncernstyrelseersättare Christer Johansson
EWC  ledamot Christer Johansson
EWC ersättare Johan Viklund
Försäkringsansvarig Ove Lönnqvist (20-21)
Försäkringsinformatörer Andreas Eldsand (20-23)
Försäkringsinformatörer Bo Ohlsson (19-22)
Försäkringsinformatörer Vakant
Försäkringsinformatörer Stefan Persson (20-23)
Försäkringsinformatörer Ove Lönnqvist (20-23)
Försäkringsinformatörer Lars Ekengren (19-22)
MBL-ansvarig Cellulosa     Andreas Eldsand (20-23)
Vice MBL-ansvarig Cellulosa Vakant 
2:a Vice MBL-ansvarig Cellulosa Lars Ekengren (20-23)
Huvudskyddsombud Cellulosa Andreas Eldsand (18-21)
Skyddsombud Cellulosa Lars Ekengren (20-23)
Skyddsombud Cellulosa Lina Sundin (20-21)
Skyddsombud Cellulosa Pär Dynemar (20-23)
Skyddsombud Cellulosa Vakant
Skyddsombud Cellulosa Johan Ljusberg (20-21)
Skyddsombud Cellulosa Vakant
Skyddsombud Kalmar truck Axel Larsson (20-23)
skyddsombud cellulosa Ulrika Molander (20-23)
skyddsombud cellulosa Hans Älemar (20-22)
Skyddsombud Cellulosa Sandra Söderström (20-21)
Skyddsombud Cellulosa Andreas Pettersson (20-22)
Skyddsombud Cellulosa Andreas Eldsand (20-23)
Skyddsombud Cellulosa      Vakant 
MBL-ansvarig Kartong      Johan Frank (20-22)
Vice MBL-ansvarig  Kartong Patrik Nordqvist (20-21)
2:a Vice MBL-ansvarig Kartong Helen Larsson (20-22)
Huvudskyddsombud Kartong Stefan Persson (20-23)
Skyddsombud Produktion Kartong Elina Foander (20-23)
Skyddsombud Produktion Kartong Bengt-Åke Edin (20-23)
Skyddsombud Produktion Kartong Helene Larsson (20-22)
Skyddsombud Produktion Kartong Fredrik Johansson (20-23)
Skyddsombud Produktion Kartong Christer Jonsson (20-21)
Skyddsombud Produktion Kartong Karl-Erik Engström (20-21)
Skyddsombud Produktion Kartong Vakant
Skyddsombud Produktion Kartong Johan Frank (20-23)
Skyddsombud Produktion Kartong Robin Jonsson (20-21)
Skyddsombud Produktion Kartong Johanna Nilsson (20-22)
Skyddsombud Produktion Kartong Christer Jonsson (20-21)
MBL-ansvarig Underhåll Fredrik Kiffer Goude (20-22)
Vice MBL-ansvarig Underhåll         Jan Nielsen (20-21)
2:a Vice MBL-ansvarig Underhåll Vakant 
Huvudskyddsombud Underhåll Vakant  (Ove Lönnqvist)
Skyddsombud Underhåll Vakant  (Ove Lönnqvist)
Skyddsombud Underhåll Kent Söderberg (20-22)
Skyddsombud Underhåll Roger Magnusson (20-22)
Skyddsombud Underhåll Jan Nielsen (20-23)
Skyddsombud Underhåll Vakant
Skyddsombud Underhåll Ola Altskog (20-23)
Skyddsombud Underhåll Fredrik Kiffer Goude (20-21)
Skyddsombud Underhåll Vakant
MBL-ansvarig EBH Bo Ohlsson (20-22)
Vice MBL-ansvarig EBH Linnea Hulin (20-22)
2:a Vice MBL-ansvarig  EBH Malin Åkerlund (20-21)
Huvudskyddsombud  Stefan Persson (19-21)
Skyddsombud EBH Mikael Johansson (20-21)
Skyddsombud EBH Malin Åkerlund (20-23)
Skyddsombud EBH Karl-Gunnar Eriksson(20-22)
Skyddsombud EBH Vakant
Skyddsombud Terminalen Vakant
Skyddsombud Terminalen Håkan Jonsson (20-21)
Tryggerska fonden             # Ove Lönnqvist (19-21)
Gunnar Sundblads fond Christer Johansson (19-21)
Personalstiftelsen Ledamot Christer Johansson (19-21)
Personalstiftelsen Ersättare Lina Sundin (19-21)
Sociala fonden Ordinarie Ove Lönnqvist (19-21)
Sociala fonden Ordinarie BU Christer Johansson (19-21)
Sociala fonden Ersättare Malin Åkerlund (19-21)
Sociala fonden Ersättare Sara Nyman (19-21)
Fanbärare Ove Lönnqvist (20-23)
Fanbärare Stig Jacobsson (20-23)
Sammankallande valberedning Per Edh (19-21)
Valberedning Pär Söderström (20-22)
Valberedning Per Edh (19-21)
Valberedning Vakant 
Ombud Arbetarekommunen repskap Johan Viklund (18-22)
Ersättare arbetarekommunen repskap Ove Lönnqvist (18-22)
Centrala Förslagskommitén Stefan Persson (19-21)
Förslagskommitén Cellulosa Hans Ärelmar (19-21)
Förslagskommitén Cellulosa Roy Enros (19-21)
Förslagskommitén Cellulosa Vakant
Förslagskommitén Cellulosa Torsten Holm (19-22)
Förslagskommitén KM Per-Åke Bylund (19-22)
Förslagskommitén KM Christer Jonsson (19-21)
Förslagskommitén F&L Michael Johansson (19-21)
Förslagskommitén F&L Christer Johansson (19-22)
Förslagskommitén UH-mek Carl-Eric Eriksson (19-22)
Förslagskommitén UH-mek Ola ALtskog (19-22)
Förslagskommitén UH-mek Vakant
Förslagskommitén El/Instr Jan Nielsen (19-22)
Förslagskommitén El/Instr Vakant
Förslagskommitén El/Instr Vakant
Kongressombud Christer Johansson (18-21)
Kongressombud Johan Viklund (18-21)
Kongressombud Ove Lönnqvist (18-21)
Kongressombud Jim Svensk Larm (18-21)
Kongressombud Andreas Eldsand (18-21)
Ersättare Kongress Bo Ohlsson (18-21)
Ersättare Kongress Lina Sundin (18-21)
Ersättare Kongress Vakant
Ersättare Kongress Fredrik Kiffer Goude (18-21)
Ersättare Kongress Stefan Persson (18-21)