Förtroendevalda

Mandatperioden för valbara poster står (inom parantes) efter namnen. Vissa personer har fått fyllnadsval och inte suttit hela mandatperioden. Står ingen parates efter namnen så väljer styrelsen de posterna i konstituering.

Senast uppdaterad: 2020-09-10

Uppdrag Namn
Ordförande Christer Johansson (20-22)
Vice ordförande Johan Viklund (21-22)
Kassör Sara Nyman (21-23)
Vice kassör Bosse Ohlsson (21-22)
Sekreterare Johan Frank(21-22)
Vice Sekreterare Anna Frid (21-22)
Studieorganisatör Andreas Eldsand (21-23)
Styrelseledamot Christer Johansson (20-22)
Styrelseledamot Jan Nielsen (21-23)
Styrelseledamot Sara Nyman (21-23)
Styrelseledamot Bo Ohlsson (21-23)
Styrelseledamot Johan Viklund (20-22)
Styrelseledamot Johan Frank (20-22)
Styrelseledamot Andreas Eldsand (21-23)
Styrelseersättare Vakant 
Styrelesersättare Stefan Persson (21-22)
Styrelesersättare Anna Frid ( 21-22)
Förhandlingskommittén Johan Viklund (21-22)
Förhandlingskommittén Christer Johansson (21-22)
Statistikförare Christer Johansson (21-22)
Ansvarig i Entreprenörsfrågor Stefan Persson (20-22)
BVA ansvarig  Johan Frank (21-22)
BVA ansvarig  Andreas Eldsand (21-22)
Förbundsmötesrepresentant Christer Johansson (21-22)
Förste ersättare Ove Lönnqvist (21-22)
Andre ersättare Andreas Eldsand(21-22)
Tredje ersättare Bo Ohlsson (21-22)
Föredragande revisor Pär Dynemar
Revisor Pär Dynemar (20-22)
Revisor Kina Vikberg-Åkman (21-22)
Revisor Bo Sigvardsson (21-22)
Revisorersättare Markku Leinonen (21-22)
Revisorersättare Vakant
Revisorersättare Vakant 
Samordnande huvudskyddsombud Ove Lönnqvist (21-22)
Ungdomskommitte  sammankallande Freddie Nurmi (21-22)
Ungdomskommitte Ledamot Daniel Kagovera (21-22)
Ungdomskommitte Ledamot Sandra Söderström (21-22)
Politiskt ansvarig Jim Svensk Larm (18-23)
Kulturansvarig Sara Nyman (20-22)
Ersättare Kulturansvarig Christer Johansson (21-22)
Facklig Trainee Vakant
Jämställdhetsansvarig Sara Nyman ( 21-22 )
Studiekommittéledamot Sara Nyman(21-23)
Studiekommittéledamot Pär Dynemar (21-23)
Studiekommittéledamot Andreas Eldsand
Studiekommittéledamot Freddie Nurmi (21-23)
Studiekommittéledamot vakant
Referensgruppsordförande Johan Viklund (21-22)
Referensgruppsledamot Bo Ohlsson
MBR-K Holmen Johan Viklund (21-24)
MBR-K ersättare Holmen Bo Ohlsson
Koncernstyrelseersättare Christer Johansson (21-24)
HEWC  ledamot Christer Johansson (21-22)
HEWC ersättare Johan Viklund (21-22)
Försäkringsansvarig Ove Lönnqvist (21-22)
Försäkringsinformatörer Andreas Eldsand (20-23)
Försäkringsinformatörer Bo Ohlsson (19-22)
Försäkringsinformatörer Vakant
Försäkringsinformatörer Stefan Persson (20-23)
Försäkringsinformatörer Ove Lönnqvist (20-23)
Försäkringsinformatörer Lars Ekengren (19-22)
MBL-ansvarig Cellulosa     Andreas Eldsand (20-23)
Vice MBL-ansvarig Cellulosa Olov Kihlström (21-24)
2:a Vice MBL-ansvarig Cellulosa Lars Ekengren (20-23)
Huvudskyddsombud Cellulosa Andreas Eldsand (20-23)
Skyddsombud Cellulosa Lars Ekengren (20-23)
Skyddsombud Cellulosa Vakant
Skyddsombud Cellulosa Pär Dynemar (20-23)
Skyddsombud Cellulosa Vakant
Skyddsombud Cellulosa Johan Ljusberg (21-24)
Skyddsombud Cellulosa Anna Frid (21-24)
Skyddsombud Kalmar truck Axel Larsson (20-23)
skyddsombud cellulosa Ulrika Molander (20-23)
skyddsombud cellulosa Hans Älemar (20-22)
Skyddsombud Cellulosa Sandra Söderström (21-24)
Skyddsombud Cellulosa Andreas Pettersson (20-22)
Skyddsombud Cellulosa Andreas Eldsand (20-23)
Skyddsombud Cellulosa      Vakant 
MBL-ansvarig Kartong      Johan Frank (20-22)
Vice MBL-ansvarig  Kartong Patrik Nordqvist (21-24)
2:a Vice MBL-ansvarig Kartong Helen Larsson (20-22)
Huvudskyddsombud Kartong Stefan Persson (20-23)
Skyddsombud Produktion Kartong Elina Foander (20-23)
Skyddsombud Produktion Kartong Bengt-Åke Edin (20-23)
Skyddsombud Produktion Kartong Helene Larsson (20-22)
Skyddsombud Produktion Kartong Fredrik Johansson (20-23)
Skyddsombud Produktion Kartong Christer Jonsson (21-24)
Skyddsombud Produktion Kartong Vakant
Skyddsombud Produktion Kartong Vakant
Skyddsombud Produktion Kartong Johan Frank (20-23)
Skyddsombud Produktion Kartong Robin Jonsson (21-24)
Skyddsombud Produktion Kartong Johanna Nilsson (20-22)
Skyddsombud Produktion Kartong Christer Jonsson (21-24)
MBL-ansvarig Underhåll Fredrik Kiffer Goude (20-22)
Vice MBL-ansvarig Underhåll         Jan Nielsen (21-24)
2:a Vice MBL-ansvarig Underhåll Vakant 
Huvudskyddsombud Underhåll Vakant  (Ove Lönnqvist)
Skyddsombud Underhåll Vakant  (Ove Lönnqvist)
Skyddsombud Underhåll Kent Söderberg (20-22)
Skyddsombud Underhåll Roger Magnusson (20-22)
Skyddsombud Underhåll Jan Nielsen (20-23)
Skyddsombud Underhåll Erik Flöjt (21-24)
Skyddsombud Underhåll Ola Altskog (20-23)
Skyddsombud Underhåll Vakant
Skyddsombud Underhåll Vakant
MBL-ansvarig EBH Bo Ohlsson (20-22)
Vice MBL-ansvarig EBH Linnea Hulin (20-22)
2:a Vice MBL-ansvarig  EBH Malin Åkerlund (21-23)
Huvudskyddsombud  Stefan Persson (20-23)
Skyddsombud EBH Mikael Johansson (21-24)
Skyddsombud EBH Malin Åkerlund (20-23)
Skyddsombud EBH Karl-Gunnar Eriksson(20-22)
Skyddsombud EBH Rebecka Samuelsson (21-24)
Skyddsombud Terminalen Martin Engström (21-24)
Vice MBL-ansvarig Terminalen Martin Engström (21-23)
Tryggerska fonden              Ove Lönnqvist (19-23)
Gunnar Sundblads fond Christer Johansson (19-23)
Personalstiftelsen Ledamot Christer Johansson (19-23)
Personalstiftelsen Ersättare Sara Nyman (19-23)
Sociala fonden Ordinarie Ove Lönnqvist (19-23)
Sociala fonden Ordinarie BU Christer Johansson (19-23)
Sociala fonden Ersättare BU Malin Åkerlund (19-23)
Sociala fonden Ersättare Sara Nyman (19-23)
Fanbärare Ove Lönnqvist (20-23)
Fanbärare Stig Jacobsson (20-23)
Sammankallande valberedning Vakant
Valberedning Pär Söderström (20-22)
Valberedning Vakant
Valberedning Vakant 
Ombud Arbetarekommunen repskap Johan Viklund (18-22)
Ersättare arbetarekommunen repskap Ove Lönnqvist (18-22)
Centrala Förslagskommitén Stefan Persson (21-22)
Förslagskommitén Cellulosa Hans Ärelmar (21-23)
Förslagskommitén Cellulosa Roy Enros (21-23)
Förslagskommitén Cellulosa Olov Kihlström (21-23)
Förslagskommitén Cellulosa Torsten Holm (21-23)
Förslagskommitén KM Per-Åke Bylund (19-22)
Förslagskommitén KM Christer Jonsson (21-23)
Förslagskommitén EBH Michael Johansson (21-23)
Förslagskommitén Terminalen Håkan Jonsson (21-23)
Förslagskommitén UH-mek Roger Magnusson (21-23)
Förslagskommitén UH-mek Ola ALtskog (21-23)
Förslagskommitén UH-mek Vakant
Förslagskommitén El/Instr Jan Nielsen (21-23)
Förslagskommitén El/Instr Vakant
Förslagskommitén El/Instr Vakant
Kongressombud Christer Johansson (21-22)
Kongressombud Sara Nyman (18-22)
Kongressombud Ove Lönnqvist (18-22)
Kongressombud Andreas Eldsand (18-22)
   
1:a ersättare Kongress  Stefan Persson (21-22)
2:a ersättare Kongress  Johan Frank (21-22)
3:a ersättare Kongress  Jan Nielsen (21-22)
4:a ersättare Kongress  Bo Ohlsson (21-22)